Prawnicy i pracownicy
 
I. Małgorzata Kurtys ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Kierunek Prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest wpisana na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Wałbrzychu pod nr J - 280 . Wykonywanie zawodu radcy prawnego rozpoczęła w roku 1997. Obecnie kończy Podyplomowe Studium Prawa Unii Europejskiej i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim.
 
Specjalizuje się w takich w szczególności w prawie cywilnym, gospodarczym oraz handlowym, budowlanym, prawie pracy, ochrony zdrowia oraz prawie administracyjnym i innych. Obecnie w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej pomoc prawna jest świadczona z uwzględnieniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
 
Doświadczenie zawodowe
Małgorzata Kurtys posiada duże doświadczenie zawodowe nabyte przy świadczeniu stałej pomocy prawnej na rzecz spółek prawa handlowego między innymi należących do holdingu KGHM Polska Miedź S.A., poza tym spółek prawa handlowego o branży budowlanej, transportowej, czy też udzielających świadczeń zdrowotnych.
 
Świadczyła pomoc prawną przy tworzeniu podmiotów gospodarczych , przekształceniach kapitałowych spółek prawa handlowego, likwidacji i upadłości . Brała udział przy prywatyzacji sektora usług zdrowotnych w niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.
 
Stale występuje jako pełnomocnik procesowy przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, w sprawach, cywilnych (dochodzenie zapłaty), gospodarczych, pracowniczych, budowlanych, rejestrowych i innych.
 
Posiada również uprawnienia oraz stale świadczy pomoc prawną, w tym reprezentację przed sądami, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w szczególności w zakresie prawa cywilnego i prawa pracy.
 
Znajomość języków obcych
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 

 
II. Pracownicy Kancelarii
Kancelaria zatrudnia na stałe asystentkę o specjalności prawniczej oraz korzysta doraźnie z pomocy specjalisty w zakresie ekonomii.
 

 
 
22.02.2018r.
Coryright © Robert Kurtys 2004