O Kancelarii
 
Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzaty Kurtys jest niezależną firmą prawniczą, powstałą w 1997 roku. Kancelaria funkcjonuje na podstawie ustawy o radcach prawnych . Kancelaria świadczy wszechstronne usługi stałe lub okresowe na rzecz ponad dwudziestu podmiotów gospodarczych. Świadczy pomoc prawną w tworzeniu podmiotów gospodarczych, przekształceniach kapitałowych , nabywaniu nieruchomości, likwidacji bądź upadłości przedsiębiorstwa. Świadczy bieżącą obsługę prawną podmiotom gospodarczym. W tym zakresie między innymi sporządza umowy, prowadzi negocjacje, sporządza opinie prawe, prowadzi stały prawny nadzór nad działalnością firmy. Świadczy usługi doradcze w zakresie rozwiązywania sporów przed sądami powszechnymi oraz przed organami państwa i sądami administracyjnymi. Reprezentuje podmioty gospodarcze w postępowaniach cywilnych, gospodarczych, rejestrowych i administracyjnych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi.
 
 
 
Świadczy usługi doradcze oraz reprezentuje klientów w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń majątkowych. W tym zakresie prowadzi postępowanie przedsądowe, w ramach którego na życzenie klienta prowadzi negocjacje zmierzające do zawarcia ugody. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zawarcia ugody, po postępowaniu przygotowawczym obejmującym zbieranie dowodów, wnosi powództwo do sądu, reprezentuje stronę w procesie. Po uprawomocnieniu się wyroku reprezentuje klienta na etapie egzekucji sądowej ewentualnie prowadzi negocjacje ugodowe. W powyższym zakresie Kancelaria uzyskała duże doświadczenie i odniosła duże sukcesy w procesach gospodarczych oraz cywilnych. Kancelaria, w zakresie przedmiotowym opisanym powyżej, świadczy również pomoc na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
Kancelaria świadczy wszechstronne i kompleksowe usługi dla firm w zależności od potrzeb klienta przy uwzględnieniu zagadnień prawa Unii Europejskiej.
Preferowany zakres działania Kancelaria obejmuje następujące dziedziny prawa:
  • cywilne,
  • gospodarcze i handlowe
  • prawo pracy
  • prawo transportowe
  • prawo ochrony konkurencji
  • własności przemysłowej
  • prawo budowlane
  • administracyjne
  • służby zdrowia (zakładów opieki zdrowotnej)
Pomoc prawna jest świadczona również w języku angielski.
22.05.2018r.
Coryright © Robert Kurtys 2004